Bye bye 2019

Ik hoop dat iedereen een geweldige Kerst heeft gehad en een super Oud en Nieuw! Wij hebben genoten van deze tijd en hebben enorm veel zin om er weer tegenaan te gaan in dit nieuwe jaar. Maar eerst even een korte terugblik

VIP Promo

We hebben in 2019 getest onze verkooppunten mee te laten doen met de VIP Promo. De reden voor ons om dit te doen was om het zo makkelijk mogelijk te maken voor VIP’s om te profiteren van onze maandelijkse promo’s. We hebben moeten constatteren dat het niet het gewenste effect heeft gehad en dus is er besloten de VIP Promo’s weer zoals vanouds alleen online te laten gelden. We hopen dat je hier begrip voor hebt.

Beperkte voorraad

We krijgen soms vragen over populaire Aimmea designs die, al dan niet in de Promo, zijn uitverkocht en of ze nog terugkomen op voorraad. Onze voorraad is beperkt en als iets is uitverkocht komt het niet meer terug. (Behalve onze Aimmea | Basics uiteraard)

Als je iets erg  leuk vindt wanneer er nieuwe designs komen wacht dan niet te lang met je aankoop om teleurstelling te voorkomen. We willen uiteraard het liefst iedereen blij maken maar soms worden er maar een beperkt aantal designs gemaakt per stijl. De reden hiervoor is meestal de beschikbaarheid van de stof. Zo zou ik graag de longsleeve maxi weer terug laten komen maar de stof is volledig uitverkocht bij onze leverancier. Het kan wel gebeuren dat iets in een andere vorm terugkomt en daarom is het ook verstandig om regelmatig even op de site te kijken of in de VIP-community op Facebook.

Hello 2020

Als ik erbij nadenk dat het nog maar zo kort geleden is dat Aimmea ineens als een stoomtrein vooruitging kan ik het nog bijna niet geloven. Aimmea groeit zo enorm snel dat we het nog maar net bijhouden met ons huidige team.

En dat betekent dat het onvermijdelijk is dat er veranderingen gaan komen, maar dat zullen alleen maar hele leuke en positieve veranderingen zijn, en allemaal met als doel Aimmea | VIP’s blij te maken. Dat is altijd mijn uitgangspunt geweest en dat zal ook zo blijven.

Ik zal jullie maandelijks blijven informeren en omdat ik het altijd heel fijn vind om feedback te krijgen mag je me altijd mailen als je een vraag hebt of een suggestie wilt doen.

Volg je ons al op Facebook of Instagram ?

 

December/ January VIP Promo

En toen kwam de twee-jaarlijkse 50% VIP Promo. Ehm, tsja… ik had geen idee dat het zo gigantisch storm zou lopen. Het was de bedoeling dat we vanaf eind December tot eind January de promo zouden houden maar de webshop werd bijna helemaal leeggekocht in 2 dagen! Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor je steun en jullie allemaal ontzettend veel draagplezier wensen en dat je nieuwe Aimmea voor een lange tijd gekoesterd mag worden.

En omdat het zo snel ging heb ik de Wikkelbroek en de Wikkeljas ook in de promo gedaan. Dit was niet echt de bedoeling, maar hopelijk maakt dat een beetje goed voor degenen die wellicht iets misliepen.

En dan nu de winnaar van de gift card t.w.v € 100!! Gefeliciteerd Nina Anthonijsz! Je bent de winnaar en mag iets uitkiezen ter waarde van 100 euro. Ik stuur je nog even een mailtje.

Ik wens jullie allemaal een spetterend 2020 toe, dat al je wensen werkelijkheid mogen worden! We gaan er een te gek Aimmea jaar van maken!

Voor nu zoals altijd, bedankt voor het lezen, ik waardeer het enorm!
Liefs!
M.

Bye bye 2019

I hope everyone had a great Christmas and a super New Year’s Eve! We have enjoyed this time of year and we are looking forward to this new year and what it brings for Aimmea. But first a short retrospective

VIP Promo

We ran a test in 2019 with the VIP Promo and made it not only available online but also at our stockists. The reason for us to do this was to make it as easy as possible for our valued VIP’s to take advantage of our monthly promo’s. We have had to conclude that it did not have the desired effect and so it has been decided to make the VIP Promo’s online exclusives again. We hope you will understand this decision.

Limited stock

We sometimes get questions about popular Aimmea designs that, whether or not in the Promo, are sold out and whether they will come back in stock. Our stock is limited and if something is sold out it will not return. (Except our Aimmea | Basics of course)

So, if you really like something when new designs arrive, don’t wait too long with your purchase to avoid disappointment. Our goal is to make everyone happy, but sometimes only a limited number of designs are made per style. The reason for this usually is the availability of the fabric. For example, I would like to have the longsleeve maxi return, but the fabric is completely sold out at our supplier. But the design was so popular, it could mean that it comes comes back in a different form, so it is wise to check back at the webshop or the VIP community on Facebook regularly.

Hello 2020

When I think that it is only so recently that Aimmea suddenly went as fast as a steam train, I can hardly believe it. Aimmea is growing so fast that we are only just keeping up with our current team.

And that means that it is inevitable that changes will come, but it will be fabulous and positive changes, and all with the aim to make Aimmea | VIPs happy. That has always been my goal and it will remain that way.

I will keep informing you every month via this Newsletter and because I appreciate your feedback, you can always email me if you have a question or want to make a suggestion.

Are you already following us on Facebook or Instagram?

December/ January VIP Promo

And then came the biennial 50% VIP Promo. Um, well … I had no idea it would be such a huge success. We were supposed to keep the promo from the end of December to the end of January but the webshop promo was almost completely sold out in 2 days! I want to thank you all enormously for your support and hope you all enjoy wearing your new Aimmea for a long time to come.

And because it went so much faster then expected, I added our Fabulous wrap pants and Coat to the 50% promo too. This was not really the intention, but hopefully it makes up for those who may have missed on something in the promo.

And now the winner of the gift card worth € 100 !! Congratulations Nina Anthonijsz! You are the winner and can choose anything worth €100 in our shop. I will be sending you an email with details.

I wish you all a fantastic 2020, that all your wishes may come true! We are going to make it a fabulous Aimmea year!

For now as always, thanks for reading, I really appreciate it!
Love!
M.